Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Cách sử dụng little, a little, few, a few hợp hoàn cảnh nhấ

Trong trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phí dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ. CŨng giống như đối với other/another  this/that.

Bạn đã biết cách sử dụng little, a little, few, a few như thế nào chưa ? Cấu chúc hoạt động của nó ra làm sao..
 
Bạn đang muốn mình giỏi tiếng anh? Hãy đến với Learn English để được tư vấn cách luyện nghe, chia sẻ kinh nghiệm học và các từ vựng cơ bản để bạn luyện kỹ năng giao tiếp giỏi hơn !!!

Little + danh từ không đếm được rất ít, không đủ để có khuynh hướng phủ định
 I have little money, not enough to buy groceries.
A little + danh từ không đếm được có một chút , đủ để.
I have a little money, enough to buy groceries
Few + danh từ đếm được số nhiều : có rất ít, không đủ để, có tính phủ định
 I have few books, not enough for reference reading
A few + danh từ đếm được số nhiều : có một chút, đủ để
  I have a few records, enough for listening.
Trong trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phí dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ. CŨng giống như đối với other/another  this/that.
Are you ready in money. Yes, a little.
Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun=  rất nhiều.
Tự Luyện Tiếng Anh 
Học Qua Clip
Học Theo Chủ Đề
Ngữ Pháp Tiếng Anh
Học Nói tiếng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét