Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Ngữ pháp cơ bản: Cách sử dụng từ “NEED”_ Nếu chủ ngữ là vật (không phải là những vật thể sống), thì được viết dưới dạng Ving hoặc bị động

Từ này đặc biệt hơn các từ khác ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng:
_ Làm ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT.
_ Làm ĐỘNG TỪ THƯỜNG.1. NEED chỉ đóng vai trò là ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ở trong CÂU NGHI VẤN hoặc CÂU PHỦ ĐỊNH hoặc có từ chỉ nghĩa phủ định. Nhớ nhé! chỉ trong 2 loại câu này thôi

Ví dụ:
_ 🔊 NgheShe needn’t meet him. (Cô không cần phải gặp hắn ta)
_🔊 Nghe Need she meet Chuso? (Cô ta có cần gặp mặt Chuso không?)
_🔊 Nghe I hardly need use English for my job. (Tôi hầu như không cần dùng tiếng Anh trong công việc). Hardly mang nghĩa phủ định (“hầu như không”)

2. NEED đóng vai trò như một động từ thường. Trong trường hợp này, NEED có các cấu trúc như:
Bạn đang muốn mình giỏi tiếng anh? Hãy đến với Learn English để được tư vấn cách luyện nghe, chia sẻ kinh nghiệm học và các từ vựng cơ bản để bạn luyện kỹ năng giao tiếp giỏi hơn !!!
 

_ Nếu chủ ngữ là người hoặc động vật (những vật thể sống), thì:
+ S + need + to V:
🔊 NgheHe needs to learn English. (Anh ấy cần phải học tiếng Anh)
🔊 NgheI need to talk to you. (Anh cần nói chuyện với em)

_ Nếu chủ ngữ là vật (không phải là những vật thể sống), thì được viết dưới dạng Ving hoặc bị động
+ S + need + Ving = S + need + to + be + V (phân từ)
🔊 NgheMy computer needs repairing = 🔊 NgheMy computer needs to be repaired.

_ Cấu trúc S + NEED + Danh từ = S +động từ tobe + in need of + Danh từ
Ví dụ: I need money =🔊 Nghe I am in need of money

_ Cấu trúc S + need have + V (phân từ) : Lẽ ra nên làm gì
🔊 NgheYou need have taken her back : Lẽ ra anh phải níu giữ cô ấy.Tự Luyện Tiếng Anh 
Ngữ Pháp Tiếng Anh
Học Nói tiếng Anh
Dùng Từ Trong Tiếng Anh
Học viết Tiếng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét